Voeg- en Metselwerken

WERK AF biedt u de mogelijkheid aan om bijkomende muren op te metsen. Een schoorsteen die aan herstelling toe is? Wij nemen dit ter harte.

• afbraak en heropmetsen van muren
• uislijpen en hervoegen van gevels
• herstellen van bakstenen kolommen en tuinomheining
• uislijpen hervoegen van schoorstenen
• afbraak en heropmetselen van schoorstenen
• verwijderen van schoorstenen
• plaatsen van dekstenen

Uw rechtstreekse contactpersonen

0032 489 42 58 29